Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Ustawodawcza

Nr Data Porządek obrad
9 17.01.2020
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 9), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 7)
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia