Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Zdrowia

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
56 15.06.2021
 1. Strategia systemu ochrony zdrowia oraz zdrowia publicznego – założenia przygotowane przez Zespół Doradców Komisji Zdrowia Senatu RP X kadencji.
  Materiał

retransmisja posiedzenia

55 09.06.2021
Posiedzenie Komisji Zdrowia (nr 55), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 65), Komisji Ustawodawczej (nr 166)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne (druk senacki nr 363).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

54 09.06.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 418, druki sejmowe nr 1202, 1208 i 1208-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 418 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

53 09.06.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 398, druki sejmowe nr 1013, 1078, 1122 i 122-A).
  Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk senacki nr 398 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
   

retransmisja posiedzenia

52 25.05.2021
 1. Czy zdrowie jest priorytetem w Krajowym Planie Odbudowy? Ilość środków finansowych przeznaczonych na ochronę zdrowia w częściach: grantowej oraz pożyczkowej.

retransmisja posiedzenia

51 13.05.2021
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 29), Komisji Zdrowia (nr 51), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 81)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

50 11.05.2021
Posiedzenie Komisji Zdrowia (nr 50), Komisji Ustawodawczej (nr 153)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druk senacki nr 356).

retransmisja posiedzenia

49 11.05.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 371, druki sejmowe nr 1062, 1075 i 1075-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 371 B).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

48 27.04.2021
 1. Informacja Ministra Zdrowia na temat oceny efektywności pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, wdrożenia zmian systemu opieki onkologicznej, modelu badań przesiewowych i świadczeń kompleksowych (cd.).

retransmisja posiedzenia

47 13.04.2021
 1. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne.

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona