Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Zdrowia

Nr Data Porządek obrad
62 08.09.2021
Posiedzenie Komisji Zdrowia (nr 62), Komisji Ustawodawczej (nr 185), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 98)
  1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej (druk senacki nr 458).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
     

retransmisja posiedzenia