Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Zdrowia

Nr Data Porządek obrad
63 09.09.2021
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 484, druki sejmowe nr 1450, 1494 i 1494-A).
    Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do tekstu ustawy (druk senacki nr 484 A), mniejszość Komisji zgłosiła wniosek o wprowadzenie poprawki do tekstu ustawy.
    Uwagi,opinie,uwagi obywatelski zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia