Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Zdrowia

Nr Data Porządek obrad
6 05.03.2020
Posiedzenie Komisji Zdrowia (nr 6), Komisji Ustawodawczej (nr 26)
  1. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk senacki nr 83, druki sejmowe nr 265 i 266).
    Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 83 A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia