Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Nr Data Porządek obrad
66 06.10.2021
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 66), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 85)
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk senacki nr 502, druki sejmowe nr 1510 i 1566).
    Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 502 A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia