Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Nr Data Porządek obrad
60 08.09.2021
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 60), Komisji Środowiska (nr 57)
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 486, druki sejmowe nr 1129, 1173 i 1424).
    Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 486 A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia