Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Nr Data Porządek obrad
47 07.05.2021
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (druk senacki nr 373, druki sejmowe nr 1068 i 1079).
    Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 373 A).
  2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 368, druki sejmowe nr 808, 865, 1025 i 1025-A).
    Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 368 A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia