Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Nr Data Porządek obrad
17 13.08.2020
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 17), Komisji Środowiska (nr 18)
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 14. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.
  2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 14. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

retransmisja posiedzenia