Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Nr Data Porządek obrad
16 10.08.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów (druk senacki nr 172, druki sejmowe nr 495 i 507).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 172 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk senacki nr 162, druki sejmowe nr 455, 480 i 480-A).
  Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk senacki nr 162 B).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 3. Rozpatrzenie ustawy o  zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 167, druki sejmowe nr 437, 437-A i 502).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 167 B).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2