Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Nr Data Porządek obrad
13 30.06.2020
  1. Rozpatrzenie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym (druk senacki nr 151, druki sejmowe nr 422, 423 i 429).

    Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 151 B).

    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia