Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

z10
Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
10 06.02.2020
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020.

retransmisja posiedzenia

9 30.01.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (druk senacki nr 60, druki sejmowe nr 113, 113-A, 174 i 174-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 60 A).
  materiały:
  Polska Izba Książki
  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

retransmisja posiedzenia

8 30.01.2020
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 8), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 5), Komisji Ustawodawczej (nr 13)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk senacki nr 31).
  materiały:
  Związek Banków Polskich
  Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej 
  NSA  
  Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
  Ministerstwo Rozwoju
  Prokuratoria Generalna  
  Ministerstwo Finansów

retransmisja posiedzenia

7 14.01.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk senacki nr 40, druki sejmowe nr 115 i 143).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 40 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

6 08.01.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk senacki nr 29, druki sejmowe nr 68 i 103).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 29 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego
 2. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

retransmisja posiedzenia

5 18.12.2019
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 2. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.
 2. Rozważenie wycofania inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (druk senacki nr 16).

  Materiał:
  Polskie Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych 

  Stowarzyszenie Vaping Association Polska

retransmisja posiedzenia

4 18.12.2019
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 5), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 4)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 2. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.
  Materiał:
  Rzecznik Praw Obywatelskich

retransmisja posiedzenia

3 16.12.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk senacki nr 19, druk sejmowy nr 40).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 19 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiał porównawczy
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk senacki nr 20, druki sejmowe nr 41, 54 i 54-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 20 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiał porównawczy

  Materiały:
  Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (druk senacki nr 22, druki sejmowe nr 56, 60 i 60-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 22 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 4. Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (druk senacki nr 18, druk sejmowy nr 51).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 18 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiał porównawczy
  Materiały:
  Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
  Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego

 

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

2 03.12.2019
04.12.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk senacki nr 14, druki sejmowe nr 15, 24 i 24-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 14 A).
  Komisja wraz ze sprawozdaniem przedstawia wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej wraz z projektem odpowiedniej ustawy (druk senacki nr 16).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiał porównawczy
  Materiały:
  Stowarzyszenie Obrony Praw Przedsiębiorców poprawki
  Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich
  Polski Związek Plantatorów Tytoniu
  Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie
  Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie2   
  Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego
  Instytut Gospodarki Rolnej
  Stowarzyszenie Obrony Praw Przedsiębiorców
  Business Centre Club
  Polski Przemysł Spirytusowy
  Krajowa Izba Gospodarcza
  Konfederacja Lewiatan
  Business Center Club poprawki
  Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego poprawki 
  British American Tobacco poprawki
 2. Wybór zastępców przewodniczącego komisji.
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 13, druki sejmowe nr 13, 13-A, 25 i 25-A).
  Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk senacki nr 13 B).
  Materiały:
  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

retransmisja posiedzenia - cz. 3

1 13.11.2019
 1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

retransmisja posiedzenia

z10
Poprzednia strona