Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

Nr Data Porządek obrad
137 28.06.2022
  1. Rozpatrzenie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (druk senacki nr 742, druki sejmowe 2269, 2318 i 2318-A).
    Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 742 A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia