Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

Nr Data Porządek obrad
87 20.10.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 506), druki sejmowe nr 1532, 1532-A, 1597 i 1597-A).
  Komisja nie zakończyła prac nad ustawą.
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 511, druki sejmowe nr 1547, 1603 i 1603-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 511 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 517 , druki sejmowe nr 1513, 1565 i 1565-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 517 A).
 4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk senacki nr 512, druki sejmowe nr 1451, 1592 i 1592-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 512 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 5. Rozpatrzenie ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (druk senacki nr 515, druki sejmowe nr 1541, 1596 i 1596-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 515 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2