Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

Nr Data Porządek obrad
86 08.10.2021
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 86), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 106)
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia