Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

Nr Data Porządek obrad
84 06.10.2021
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 84), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 103)
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 494, druki sejmowe nr 1531, 1576 i 1576-A).
    Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 494 A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia