Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

Nr Data Porządek obrad
80 08.09.2021
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk senacki nr 485, druki sejmowe nr 1221 i 1496).
    Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 485 A).
    Uwagi,opinie,uwagi obywatelski zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia