Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

Nr Data Porządek obrad
54 12.01.2021
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy budżetowej na rok 2021.

retransmisja posiedzenia