Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

Nr Data Porządek obrad
51 04.01.2021
  1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 07 - Najwyższa Izba Kontroli; 19 - Budżet, Finanse Publiczne i Instytucje Finansowe; 58 - Główny Urząd Statystyczny; 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa; 79 - Obsługa Długu Skarbu Państwa; 81 - Rezerwa ogólna; 83 - Rezerwy celowe; 85 - Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS; Funduszu Reprywatyzacji; Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego; Rzecznika Finansowego; Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia