Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

Nr Data Porządek obrad
50 15.12.2020
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 293, druki sejmowe nr 799 i 820).
    Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 293 A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
  2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 287, druki sejmowe nr 720, 760 i 760-A).
    Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 287 A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia