Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

Nr Data Porządek obrad
20 13.03.2020
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 20), Komisji Zdrowia (nr 8)
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 7. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

retransmisja posiedzenia