Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

Nr Data Porządek obrad
18 06.03.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (cd.) (druk senacki nr 71, druk sejmowy nr 210 i 253).

  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 71 B).

  materiały:
  Polska Rada Winiarstwa
  Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy"
  Lewiatan

retransmisja posiedzenia