Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

Nr Data Porządek obrad
15 25.02.2020
 1. Przyjęcie stanowiska komisji w sprawie ustawy budżetowej na rok 2020 (cd.).

  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 70 A).

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (cd.) (druk senacki nr 71, druki sejmowe nr 210 i 253).
  Komisja nie zakończyła prac nad ustawą.
  materiały:
  Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji 2
  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
  Polska Rada Winiarstwa

retransmisja posiedzenia