Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

Nr Data Porządek obrad
9 30.01.2020
  1. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (druk senacki nr 60, druki sejmowe nr 113, 113-A, 174 i 174-A).
    Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 60 A).
    materiały:
    Polska Izba Książki
    Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

retransmisja posiedzenia