Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich

z4
Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
8 20.02.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2020 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 01 – Kancelaria Prezydenta RP; 02 – Kancelaria Sejmu; 03 – Kancelaria Senatu; 11 – Krajowe Biuro Wyborcze; 83 – Rezerwy celowe, a także planu finansowego Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP (druk senacki nr  70, druki sejmowe nr 112, 112-A, 204 i 204-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie 3 poprawek do ustawy budżetowej w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.

retransmisja posiedzenia

7 04.02.2020
 1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
 2. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

6 14.01.2020
 1. Rozpatrzenie w trybie art. 25 ust. 1 Regulaminu Senatu wniosku Prezydium Senatu z dnia 2 grudnia 2019 r. dotyczącego niegodnego zachowania się senatora Artura Dunina przedstawionego w piśmie grupy senatorów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
 2. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

retransmisja posiedzenia

5 17.12.2019
 1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

retransmisja posiedzenia

4 03.12.2019
 1. Wyrażenie opinii komisji w sprawie powołania Szefa Kancelarii Senatu.
 2. Wybór zastępców przewodniczącego komisji.

retransmisja posiedzenia

3 13.11.2019
 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich.

retransmisja posiedzenia

2 13.11.2019
 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie powołania komisji senackich.
 2. Wyrażenie opinii komisji w sprawie odwołania Szefa Kancelarii Senatu.

retransmisja posiedzenia

1 13.11.2019
 1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

retransmisja posiedzenia

z4
Poprzednia strona