Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
28 12.01.2021
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 28), Komisji Ustawodawczej (nr 113)
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 306).

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

27 04.01.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 01 – Kancelaria Prezydenta RP; 02 – Kancelaria Sejmu; 03 – Kancelaria Senatu; 11 – Krajowe Biuro Wyborcze; 83 – Rezerwy celowe, a także plan finansowy Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A).
  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji z 4 poprawkami.
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

26 16.12.2020
 1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
 2. Opinia komisji w sprawie odwołania senator Lidii Staroń do Prezydium Senatu od zarządzenia Marszałka Senatu dotyczącego obniżenia uposażenia i diety parlamentarnej.

retransmisja posiedzenia

25 25.11.2020
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 25), Komisji Ustawodawczej (nr 92)
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 257).

retransmisja posiedzenia

24 27.10.2020
 1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackiej.
 2. Opinia komisji w sprawie rezygnacji Kancelarii Senatu z zawarcia umowy z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji na rok 2021.

retransmisja posiedzenia


 

23 10.09.2020
 1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackiej.

retransmisja posiedzenia

22 17.08.2020
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas 14. posiedzenia Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie wynagradzania osób sprawujących funkcje publiczne oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych.

retransmisja posiedzenia

21 17.08.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie wynagradzania osób sprawujących funkcje publiczne oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych (druk senacki nr 191, druk sejmowy nr 551).
  Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk senacki nr 191 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

 

20 13.08.2020
 1. Opinia komisji o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2021.

retransmisja posiedzenia

19 12.08.2020
 1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackiej.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania z wydatków budżetowych biur senatorskich IX kadencji Senatu RP za okres od 1 stycznia do 11 listopada 2019 r.
 3. Wyrażenie opinii w sprawie odwołania Szefa Kancelarii Senatu w związku z jego rezygnacją.
 4. Wyrażenie opinii w sprawie powołania Szefa Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

 

Poprzednia strona