Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich

Nr Data Porządek obrad
47 03.08.2022 r.
 1. Opinia komisji o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2023.

retransmisja posiedzenia

 

46 19.07.2022
 1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackiej.

retransmisja posiedzenia

45 08.06.2022
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wydatków budżetowych biur senatorskich X kadencji Senatu RP za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

retransmisja posiedzenia

44 17.05.2022
 1. Rozpatrzenie wniosku pani Agnieszki Dudzińskiej, reprezentowanej przez adwokata Michała Pratkowskiego, złożonego w dniu 25 stycznia 2021 r. do Marszałka Senatu, o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie senator Magdaleny Kochan do odpowiedzialności karnej.
 2. Rozpatrzenie wniosku Prokuratora Regionalnego w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2021 roku, sygn. akt RP I Ds.41.2019, złożonego za pośrednictwem Prokuratora Generalnego w dniu 28 grudnia 2021 r. o wyrażenie zgody na pociągnięcie senatora Tomasza Grodzkiego do odpowiedzialności karnej.

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

43 27.04.2022
 1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

retransmisja posiedzenia

42 09.03.2022
 1. Analiza oświadczeń senatorów X kadencji o stanie majątkowym złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

retransmisja posiedzenia

41 12.01.2022
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 41), Komisji Ustawodawczej (nr 211)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 35. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

retransmisja posiedzenia

40 10.01.2022
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 40), Komisji Ustawodawczej (nr 207)
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 580).

retransmisja posiedzenia

39 04.01.2022
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2022 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 01 – Kancelaria Prezydenta RP; 02 – Kancelaria Sejmu; 03 – Kancelaria Senatu; 11 – Krajowe Biuro Wyborcze; a także plan finansowy Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP (druk senacki nr 601, druki sejmowe nr 1624, 1819 i 1819-A).
  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie  ustawy budżetowej na rok 2022 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji z poprawkami.

retransmisja posiedzenia

38 14.12.2021
 1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
 2. Wyrażenie opinii w sprawie wykładni Regulaminu Senatu.

retransmisja posiedzenia