Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich

Nr Data Porządek obrad
38 14.12.2021 r.
 1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
 2. Wyrażenie opinii w sprawie wykładni Regulaminu Senatu.
37 09.09.2021
 1. Opinia komisji w sprawie odwołania senator Lidii Staroń do Prezydium Senatu od zarządzenia Marszałka Senatu dotyczącego obniżenia uposażenia i diety parlamentarnej.

retransmisja posiedzenia

36 06.08.2021
 1. Opinia komisji o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2022.

retransmisja posiedzenia

35 21.07.2021
 1. Analiza oświadczeń senatorów X kadencji o stanie majątkowym złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

retransmisja posiedzenia

34 16.06.2021
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wydatków budżetowych biur senatorskich X kadencji Senatu RP za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
 2. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

retransmisja posiedzenia

33 12.05.2021
 1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

retransmisja posiedzenia

32 24.03.2021
 1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

retransmisja posiedzenia

31 24.03.2021
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 53), Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 31), Komisji Ustawodawczej (nr 143)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (druk senacki nr 321).

retransmisja posiedzenia

30 16.02.2021
 1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

retransmisja posiedzenia

29 16.02.2021
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 29), Komisji Ustawodawczej (nr 130)
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (cd.) (druk senacki nr 306).

retransmisja posiedzenia