Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Ustawodawcza

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
27 18.02.2016
Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (nr 8), Komisji Ustawodawczej (nr 27), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 21)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 11. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

            retransmisja posiedzenia

26 17.02.2016
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 26), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 20), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 15)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk senacki nr 73).
  Materiały:
  Minister Finansów
  Prezes NSA
  Najwyższa Izba Kontroli

retransmisja posiedzenia

25 17.02.2016
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 19), Komisji Ustawodawczej (nr 25)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk senacki nr 47).
  Materiały:
  Związek Powiatów Polskich
  Instytut Pamięci Narodowej
  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Minister Sprawiedliwości
  Stowarzyszenie Koliber
  Minister Cyfryzacji

  Konsultacje społeczne

  retransmisja posiedzenia
24 16.02.2016
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 12), Komisji Ustawodawczej (nr 24)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (druk senacki nr 46).
  Materiały:
  Prezes ZUS
  Prezes PFRON
  Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Stowarzyszenie Opiekunów Osób Niepełnosprawnych "Stop Wykluczeniom" cz. 1
  StowarzyszenieOsób Niepełnosprawnych "Podkarpacie"
  StowarzyszenieOpiekunów Osób Niepełnosprawnych "Stop Wykluczeniom" cz. 2
  Uwagi obywatelskie
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk senacki nr 89, druki sejmowe nr 164, 210 i 210-A).

retransmisja posiedzenia

23 16.02.2016
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 23), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 19)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk senacki nr 45).
  Opinie, stanowiska, materiały:
  Instytu Pamięci Narodowej
  Minister Sprawiedliwości
  Krajowa Rada Sądownictwa
  Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
  Naczelny Sąd Administracyjny

retransmisja posiedzenia
 

22 16.02.2016
Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (nr 7), Komisji Ustawodawczej (nr 22), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 18)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk senacki nr 83).
  Materiały:
  Fundacja Ośrodka KARTA
  Fundacja Polonia Ruthenia
  Towarzystwo im. Marii Konopnickiej
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Fundacja SEMPER POLONIA
  Stowarzyszenie Odra-Niemen
  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  Fundacja „Oświata Polska za Granicą”
  Minister Finansów
  Minister Spraw Zagranicznych

retransmisja posiedzenia

21 16.02.2016
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej (druk senacki nr 79pop).
 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały z okazji 35-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów (druk senacki nr 80).

  retransmisja posiedzenia

20 30.01.2016
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 20), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 15)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 9. posiedzeniu Senatu do ustawy – Prawo o prokuraturze.

retransmisja posiedzenia

19 29.01.2016
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 9. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski.

retransmisja posiedzenia

18 29.01.2016
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 18), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 14)
 1. Rozpatrzenie ustawy – Prawo o prokuraturze (druk senacki nr 74, druki sejmowe nr 162, 162-A i 197).
 2. Rozpatrzenie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (druk senacki nr 75, druki sejmowe nr 163 i 198).

retransmisja posiedzenia

 

Poprzednia strona