Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Nr Data Porządek obrad
226 17.10.2019
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

retransmisja posiedzenia

225 17.10.2019
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 189), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 225)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1316, druk sejmowy nr 3789).  
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1316 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

224 17.10.2019
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 93), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 224)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1322, druki sejmowe nr 3721 i 3776).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1322 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

223 24.09.2019
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 175), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 223)
 1. Rozpatrzenie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk senacki nr 1308, druki sejmowe nr 3624, 3759 i 3759-A).

  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1308 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (druk senacki nr 1309, druki sejmowe nr 3625, 3760 i 3760-A).

  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1309 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

222 24.09.2019
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 222), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 191)
 1. Rozpatrzenie „Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2018 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” (druk senacki nr 1272).

retransmisja posiedzenia

221 24.09.2019
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 180), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 221)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk senacki nr 1301, druki sejmowe nr 3697, 3782 i 3782-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1301 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

220 24.09.2019
Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (nr 73), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 220)
 1. Rozpatrzenie ustawy o lotach najważniejszych osób w państwie (druk senacki nr 1297, druki sejmowe nr 3763, 3770 i 3770-A).

  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1297 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

retransmisja posiedzenia

219 29.08.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (druk senacki nr 1285, druki sejmowe nr 3670 i 3709).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1285 A).

retransmisja posiedzenia

218 29.08.2019
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 218), Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 225)
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie dokumentacji granicznej określającej przebieg linii granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lutego 2018 r. (druk senacki nr 1277, druki sejmowe nr 3581 i 3628).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1277 A).

retransmisja posiedzenia

217 02.08.2019
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 217), Komisji Infrastruktury (nr 180), Komisji Ustawodawczej (nr 349)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

retransmisja posiedzenia