Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Zdrowia

Nr Data Porządek obrad
108 01.10.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.
 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

           retransmisja posiedzenia

107 29.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018 (druk senacki nr 1078, druki sejmowe nr 3834 i 3906).

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1079, druki sejmowe nr 3837, 3907 i 3907-A).

 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1101, druki sejmowe 3763 i 3937).

 4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej (druk senacki nr 1091, druki sejmowe nr 3864 i 3933).

 5. Rozpatrzenie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (druk senacki nr 1103, druki sejmowe nr 3001 i 3936).
  Materiały:
  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii
  Naczelna Izba Lekarska
  Uwagi obywatelskie

 6. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk senacki nr 1102, druki sejmowe nr 3878 i 3950).

 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji.

           retransmisja posiedzenia

106 23.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zdrowiu publicznym (druk senacki nr 1057, druki sejmowe nr 3675, 3772 i 3772-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1070, druki sejmowe nr 3764 i 3861).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk senacki nr 1056, druki sejmowe nr 1101 i 3688).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 4. Rozpatrzenie ustawy o produktach biobójczych (druk senacki nr 1069, druki sejmowe 3670 i 3862).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

           retransmisja posiedzenia

105 05.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o uzgodnieniu płci.

            retransmisja posiedzenia

104 04.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

           retransmisja posiedzenia

103 30.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o uzgodnieniu płci (druk senacki nr 1012, druki sejmowe nr 1469 i 3648)
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (druk senacki nr 1028, druki sejmowe nr 3609 i 3720).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1029, druki sejmowe nr 3589, 3721 i 3721-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

           retransmisja posiedzenia

102 09.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 78. posiedzeniu Senatu do ustawyo leczeniu niepłodności.

            retransmisja posiedzenia cz. 1

            retransmisja posiedzenia cz.2

101 07.07.2015 r.
 1. Informacja Ministra Zdrowia na temat „białych plam” w polskiej onkologii – wyzwania dla nowego Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

           retransmisja posiedzenia

100 02.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o leczeniu niepłodności (druk senacki nr 949, druki sejmowe nr 608, 3245, 3470 i 3470-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały wykorzystane w trakcie pracy nad ustawą:
  Związek Pracodawców Klinik Leczenia Niepłodności "Związek Polskich Ośrodków Leczenia niepłodności i Wspomagania Rozrodu"
  Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego  (materiał wykorzystany w trakcie pracy nad ustawą)
  Katolicki Klub im. Św. Wojciecha
  Polskie Stowarzyszenie Obronców Życia Człowieka
  Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu
  List otwarty
  Uwagi obywatelskie (wpłynęło 2628 tożsamych uwag)

         retransmisja posiedzenia
 

99 02.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk senacki nr 932, druki sejmowe nr 3254 i 3344).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  materiał porównawczy

          retransmisja posiedzenia