Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nr Data Porządek obrad
137 18.10.2019
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

retransmisja posiedzenia

136 17.10.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r. (druk senacki nr 1331, druki sejmowe nr 3750 i 3814).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1331 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

135 24.09.2019
 1. Jak zwiększyć powszechność ubezpieczeń w rolnictwie?
  Materiały:
  Materiał 1
  Materiał 2
  Material 3
  Materiał 4
  Program

retransmisja posiedzenia

134 31.08.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli (druk senacki nr 1289, druki sejmowe nr 3752 i 3779).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1289 A).

retransmisja posiedzenia

133 29.08.2019
 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji w związku z wystąpieniem klęski suszy na terenie kraju i działań rządu dotyczących wsparcia poszkodowanych rolników.
  Materiały: 
  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

retransmisja posiedzenia

132 02.08.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (druk senacki nr 1275, druki sejmowe nr 3598 i 3649).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1275 A).

retransmisja posiedzenia

131 30.07.2019
 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat systemu doradztwa rolniczego w Polsce oraz jego wykorzystania w praktyce.
 2. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat bieżącej działalności instytutów naukowych w Polsce i ich planu rozwoju w przyszłości.
 3. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat koncepcji rozwoju rolniczych szkół zawodowych w oparciu o potrzeby młodych rolników.
  Materiały do posiedzenia:
  Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

retransmisja posiedzenia

130 09.07.2019
 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sprawozdania z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2018 rok.
 2. Plany pracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na najbliższy okres.

retransmisja posiedzenia

129 25.06.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk senacki nr 1201, druki sejmowe nr 3455 i 3508).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1201 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (druk senacki nr 1200, druki sejmowe nr 3262, 3446 i 3446-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1200 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

128 09.05.2019
 1. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

retransmisja posiedzenia