Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Obrony Narodowej

Nr Data Porządek obrad
74 17.10.2019
 1. Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat wydatków obronnych w dziale 752 – Pozostałe wydatki obronne.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Obrony Narodowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

retransmisja posiedzenia

73 24.09.2019
Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (nr 73), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 220)
 1. Rozpatrzenie ustawy o lotach najważniejszych osób w państwie (druk senacki nr 1297, druki sejmowe nr 3763, 3770 i 3770-A).

  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1297 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

retransmisja posiedzenia

72 31.07.2019
 1. Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat kierunków rozwoju wojsk specjalnych.

retransmisja posiedzenia

71 30.07.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw  (druk senacki nr 1245, druki sejmowe nr 3521, 3601 i 3601-A).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1245 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

70 30.07.2019
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 92), Komisji Obrony Narodowej (nr 70)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk senacki nr 1261, druki sejmowe nr 3548, 3671 i 3671-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1261 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

69 10.07.2019
 1. Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat systemu rekonwersji w Siłach Zbrojnych RP.

retransmisja posiedzenia

68 28.05.2019
 1. Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat kierunków rozwoju szkolnictwa wojskowego.

retransmisja posiedzenia

67 24.05.2019
Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (nr 67), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 161)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej.

retransmisja posiedzenia

66 23.05.2019
Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (nr 66), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 159)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej (druk senacki nr 1182, druki sejmowe nr 3086, 3452 i 3452-A).

  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do tekstu ustawy, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawki (druk senacki nr 1182 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

65 11.04.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r. (druk senacki nr 1139, druki sejmowe nr 3299 i 3340).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1139 B).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 2. Odwołanie zastępcy przewodniczącego komisji.
 3. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

retransmisja posiedzenia