Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

Nr Data Porządek obrad
94 17.10.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o sporcie (druk senacki nr 1317, druki sejmowe nr 3388, 3691 i 3691-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1317 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1321, druki sejmowe nr 3667 i 3766).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1321 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

retransmisja posiedzenia

93 17.10.2019
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 93), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 224)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1322, druki sejmowe nr 3721 i 3776).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1322 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

92 30.07.2019
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 92), Komisji Obrony Narodowej (nr 70)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk senacki nr 1261, druki sejmowe nr 3548, 3671 i 3671-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1261 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

91 26.06.2019
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 91), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 208)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

90 25.06.2019
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 90), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 206)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1204, druki sejmowe nr 3496, 3523 i 3523-A).

  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek  (druk  senacki nr 1204 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  uwaga obywatelska  - do dnia 24 czerwca wpłynęło  200 jednobrzmiących maili
  uwaga obywatelska 2
  Instytut Analiz Regionalnych

retransmisja posiedzenia

89 08.05.2019
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 89), Komisji Ustawodawczej (nr 326), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 200)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (cd.) (druk senacki nr 761).
  proces legislacyjny

retransmisja posiedzenia

88 08.05.2019
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 88), Komisji Zdrowia (nr 99)
 1. Rozpatrzenie ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (druk senacki nr 1149, druki sejmowe nr 3297 i 3361).

  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1149 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

87 25.04.2019
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 77. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe.

retransmisja posiedzenia

86 25.04.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe (druk senacki nr 1160, druk sejmowy nr 3398).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1160 A).

 

retransmisja posiedzenia

85 21.03.2019
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 163), Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 85)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu Senatu do ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki.

retransmisja posiedzenia