Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Kultury i Środków Przekazu

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
123 07.05.2019
 1. Opinia komisji w sprawie wniosku senatora Antoniego Szymańskiego o zorganizowanie w Senacie wystawy „Potencjał rzeki Wisły w kontekście gospodarczym, społecznym i środowiskowym”.
 2. Opinia komisji w sprawie wniosku senatora Ryszarda Bonisławskiego o zorganizowanie w Senacie wystawy „Łodzianie dla Niepodległej”.

retransmisja posiedzenia

122 10.04.2019
 1. Informacja na temat działalności Instytutu Adama Mickiewicza w latach 2017-2018 oraz podsumowanie pierwszego roku zagranicznego programu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

retransmisja posiedzenia

121 19.03.2019
 1. Informacja na temat działalności Instytutu Książki.

retransmisja posiedzenia

120 19.03.2019
 1. Opinia komisji w sprawie wniosku prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza Piotra Bonisławskiego o zorganizowanie w Senacie wystawy „Profesor Andrzej Stelmachowski Marszałek Senatu RP I kadencji”.
 2. Opinia komisji w sprawie wniosku przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senatora Kazimierza Wiatra o zorganizowanie w Senacie wystawy „Matematyka-wyzwania przyszłości w stulecie PTM”.
 3. Opinia komisji w sprawie wniosku przewodniczącego Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego senatora Kazimierza Kleiny o zorganizowanie w Senacie wystawy „Tak daleko, a tak blisko: Łotwa i Polska. Więcej niż 100 lat wspólnej historii”.
 4. Opinia komisji w sprawie wniosku przewodniczącego Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego senatora Kazimierza Kleiny o zorganizowanie w Senacie wystawy „Pierwsza odsłona. Okupacja niemiecka na Kaszubach i Kociewiu w 1939 r.”.
 5. Opinia komisji w sprawie wniosku przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Kultury, Tradycji i Dziedzictwa Małych Ojczyzn wicemarszałek Marii Koc o zorganizowanie w Senacie wystawy „Drogi do niepodległości”.
 6. Opinia komisji w sprawie wniosku przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej senatora Jarosława Rusieckiego o zorganizowanie w Senacie wystawy
 7. Opinia komisji w sprawie wniosku senatora Jerzego Fedorowicza o zorganizowanie w Senacie wystawy „Rola kart pocztowych w szerzeniu idei patriotycznych u progu odzyskania niepodległości Państwa Polskiego”.

retransmisja posiedzenia

119 19.03.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o ustanowieniu Święta Chrztu Polski (druk senacki nr 1115, druki sejmowe nr 1456, 2765 i 2765-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1115 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

118 26.02.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (druk senacki nr 1110, druki sejmowe nr 3123, do druku 3123, 3223).
  Komisja informuje, że żaden z poddanych pod głosowanie wniosków nie uzyskał większości głosów i przedstawia wszystkie wnioski poddane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji
  (druk senacki nr 1110 A).

retransmisja posiedzenia

117 12.02.2019
Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 117), Komisji Ustawodawczej (nr 309)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (cd.) (druk senacki nr 464).
  proces legislacyjny

retransmisja posiedzenia

116 12.02.2019
 1. Opinia komisji w sprawie wniosku dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej Wojciecha Giermaziaka o zorganizowanie w Senacie wystawy „Mistrz Religa. Człowiek, lekarz, polityk”.

retransmisja posiedzenia

115 22.01.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2019 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 01 – Kancelaria Prezydenta RP; 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków; Funduszu Promocji Kultury; Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (druk senacki nr 1068, druki sejmowe nr 2864, 3021 i 3021-A).
  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2019 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji bez poprawek.

retransmisja posiedzenia

114 18.12.2018
 1. Opinia komisji w sprawie wniosku senatora Czesława Ryszki o zorganizowanie w Senacie wystawy „Polska rzeźbiona orłami”.
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (druk senacki nr 1042, druki sejmowe nr 2897 i 2966).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1042 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona