Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Kultury i Środków Przekazu

z14
Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
3 09.12.2015
  1. Przygotowanie planu pracy komisji w pierwszym półroczu 2016 r.

retransmisja posiedzenia

2 19.11.2015
  1. Wybór zastępców przewodniczącego komisji.

retransmisja posiedzenia

1 13.11.2015
  1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

retransmisja posiedzenia

z14
Poprzednia strona