Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Array

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

przejdź do
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
Nr Data Porządek obrad
151 12.12.2018
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 151), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 177)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (druk senacki nr 1047, druki sejmowe nr 3061, 3073 i 3073 A).

  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1047 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

150 22.11.2018
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 137), Komisji Środowiska (nr 123), Komisji Infrastruktury (nr 150), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 173)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

149 20.11.2018
Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 117), Komisji Infrastruktury (nr 149)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 993, druki sejmowe nr 2810, 2922 i 2922-A).

  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 993 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały: 
  Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy
  Związek Zawodowy Inspektorów Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie

retransmisja posiedzenia

148 20.11.2018
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 121), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 170), Komisji Infrastruktury (nr 148)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 999, druki sejmowe nr 2906, 2926 i 2926-A).

  Komisje  wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 999 B).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

147 26.10.2018
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 169), Komisji Infrastruktury (nr 147)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 66. posiedzeniu Senatu do ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych.

retransmisja posiedzenia

146 25.10.2018
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 168), Komisji Infrastruktury (nr 146)
 1. Rozpatrzenie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (druk senacki nr 973, druki sejmowe nr 2859, 2898 i 2898-A).

  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (druk senacki nr 973 A).

retransmisja posiedzenia

145 23.10.2018
 1. Informacja na temat realizacji przez PKP PLK S.A. projektów infrastruktury kolejowej współfinansowanych z funduszy unijnych oraz związanych z tym zmian w zakresie połączeń komunikacyjnych.

retransmisja posiedzenia

144 23.10.2018
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk senacki nr 958, druki sejmowe nr 1654 i 2825).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 958 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  materiał porównawczy
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (druk senacki nr 964, druki sejmowe nr 2808 i 2871).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 964 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

143 26.09.2018
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 138), Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 185), Komisji Infrastruktury (nr 143)
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r. (druk senacki nr 946, druki sejmowe nr 2788 i 2818).

  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 946 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

142 26.09.2018
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 137), Komisji Infrastruktury (nr 142), Komisji Ustawodawczej (nr 273)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk senacki nr 805).
  proces legislacyjny

retransmisja posiedzenia

przejdź do
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito