Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Array

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

przejdź do
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
Nr Data Porządek obrad
161 21.03.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk senacki nr 1125, druki sejmowe nr 3259, 3273 i 3273-A).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1125 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu Senatu do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

160 19.03.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (druk senacki nr 1097, druki sejmowe nr 3119, 3216 i 3216-A).

  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 1097 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  materiały:
  Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk senacki nr 1099, druki sejmowe nr 3120, 3214 i 3214-A).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1099 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane (druk senacki nr 1109, druki sejmowe nr 3195 i 3209).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1109 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

  Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk senacki nr 1092, druki sejmowe nr 3108 i 3127).
 4. Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 1092 B).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

  materiały:
  Rzecznik Praw Obywatelskich
  Krajowa Rada PZD
  PZD Katowice
  PZD Kraków
  PZD Rzeszów
  PZD Szczecin
  PZD Wrocław
  PZD Kraków Dębniki  
  PZD Kielce
  PZD Krzyż Wielkopolski
  PZD Bydgoszcz
  PZD Olsztyn
  PZD Częstochowa
  PZD Zabrze

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

retransmisja posiedzenia - cz. 3

159 19.03.2019
 1. Informacja na temat funkcjonowania przewozów pasażerskich w ruchu kolejowym.

retransmisja posiedzenia

158 26.02.2019
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 152), Komisji Infrastruktury (nr 158)
 1. Rozpatrzenie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (druk senacki nr 1108, druki sejmowe nr 3198, do druku 3198, 3215, 3215-A).

  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1108 A).

retransmisja posiedzenia

157 25.02.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, podpisanej w Brukseli dnia 19 listopada 2018 r. (druk senacki nr 1103, druki sejmowe nr 3135 i 3168).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1103 A)
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Decyzji Rady (UE, Euratom) 2018/994 z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniającej Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r. (druk senacki nr 1104, druki sejmowe nr 3177 i 3239).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1104 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim (druk senacki nr 1091, druki sejmowe nr 3118 i 3124).

  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 1091 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1093, druki sejmowe nr 3116, 3156 i 3156-A).

  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 1093 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

156 01.02.2019
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 156), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 187)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 72. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

retransmisja posiedzenia

155 31.01.2019
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 155), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 183)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (druk senacki nr 1084, druk sejmowy nr 3161).

  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1084 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

154 23.01.2019
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 154), Komisji Ustawodawczej (nr 297)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane (druk senacki nr 1060).
  proces legislacyjny

retransmisja posiedzenia

153 22.01.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2019 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 1068 druki sejmowe nr 2864, 3021 i 3021-A): 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; 26 – Łączność; 39 – Transport; 71 – Urząd Transportu Kolejowego, a także plany finansowe: Krajowego Zasobu Nieruchomości; Transportowego Dozoru Technicznego; Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców; Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym; 27 – Informatyzacja; 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej; 21 – Gospodarka morska; 69 – Żegluga śródlądowa; 83 – Rezerwy celowe, a także plan finansowy Centralnego Ośrodka Informatyki.

  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2019 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji bez poprawek.

 

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

152 18.12.2018
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1050, druki sejmowe nr 2988 i 3065).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1050 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

przejdź do
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito