Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Array

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

przejdź do
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
Nr Data Porządek obrad
171 28.05.2019
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 171), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 205)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

170 28.05.2019
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 170), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 204)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1185, druki sejmowe nr 3364 i 3435).

  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 1185 A).

retransmisja posiedzenia

169 24.05.2019
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 169), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 203)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

retransmisja posiedzenia

168 24.05.2019
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 168), Komisji Ustawodawczej (nr 331)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki nr 1134).
  proces legislacyjny

retransmisja posiedzenia

167 23.05.2019
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 167), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 201)
 1. Rozpatrzenie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk senacki nr 1183, druki sejmowe nr 3411, 3461 i 3461-A).

  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (druk senacki nr 1183 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

166 07.05.2019
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 156), Komisji Infrastruktury (nr 166)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1167, druki sejmowe nr 3368, 3395 i 3395-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 1167 A).
  uwaga obywatelska

retransmisja posiedzenia

165 07.05.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1152, druki sejmowe nr 3260, 3330 i 3330-A).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1152 B).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe (druk senacki nr 1151, druki sejmowe nr 3315 i 3326).

  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 1151 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

164 12.04.2019
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 164), Komisji Ustawodawczej (nr 323)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 76. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny.

retransmisja posiedzenia

163 10.04.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (druk senacki nr 1123, druki sejmowe nr 2878, 3250 i 3250-A).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1123 B).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

  Materiał:
  Stowarzyszenie CAAR

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

162 21.03.2019
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 196), Komisji Infrastruktury (nr 162)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

retransmisja posiedzenia

przejdź do
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito