Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Array

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

przejdź do
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
Nr Data Porządek obrad
181 29.08.2019
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 176), Komisji Infrastruktury (nr 181)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk senacki nr 1284, druki sejmowe nr 3580, 3688 i 3688-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1284 A).

retransmisja posiedzenia

180 02.08.2019
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 217), Komisji Infrastruktury (nr 180), Komisji Ustawodawczej (nr 349)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

retransmisja posiedzenia

179 02.08.2019
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 216), Komisji Infrastruktury (nr 179)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

178 30.07.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (druk senacki nr 1249, druki sejmowe nr 3579 i 3644).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1249 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim (druk senacki nr 1232, druki sejmowe nr 3540, 3563 i 3563-A).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1232 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1247, druki sejmowe nr 3582 i 3636).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1247 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Piloci Morscy

retransmisja posiedzenia

177 30.07.2019
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 177), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 213)
 1. Rozpatrzenie dokumentu „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2018 r.” (druk senacki nr 1215).

retransmisja posiedzenia

176 11.07.2019
Wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 129), Komisji Infrastruktury (nr 176)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

retransmisja posiedzenia

175 10.07.2019
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 211), Komisji Infrastruktury (nr 175), Komisji Ustawodawczej (nr 343)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 1189).
  proces legislacyjny

retransmisja posiedzenia

174 09.07.2019
 1. Informacja na temat idei samorządu zawodowego instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów prawa jazdy.

retransmisja posiedzenia

173 09.07.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (druk senacki nr 1224 , druki sejmowe nr 3454, 3544 i 3544 A).

  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy (druk senacki nr 1224 B).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1222, druki sejmowe nr 3474 i 3534).

  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 1222 B).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1225 , druki sejmowe nr 3484, 3545 i 3545-A).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1225 A).

  Lewiatan,
  OSPE Prawo do Życia.

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

172 25.06.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (druk senacki nr 1199, druki sejmowe nr 3456 i 3509).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1199 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdów
 2. Rozważenie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie rzeki Wisły.

retransmisja posiedzenia

przejdź do
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito