Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Array

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

przejdź do
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
Nr Data Porządek obrad
11 15.03.2016
 1. Informacja na temat powstania Muzeum Kolejnictwa.

retransmisja posiedzenia

10 09.03.2016
 1. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

retransmisja posiedzenia

9 08.03.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 9), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 18)
 1. Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem Narodowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego.
  Materiały:
  Program posiedzenia
  Kongres Budownictwa
  Projekt ustawy
  Prezentacja 1
  Prezentacja 2
  Prezentacja 3
  Prezentacja 4
  Prezentacja 5
  Prezentacja 6

retransmisja posiedzenia

8 09.02.2016
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2016 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; 21 – Gospodarka morska; 26 – Łączność; 27 – Informatyzacja; 39 – Transport; 69 – Żegluga śródlądowa; 71 – Urząd Transportu Kolejowego; 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem; a także planów finansowych: Centralnego Ośrodka Informatyki; Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Transportowego Dozoru Technicznego (druk senacki nr 76, druki sejmowe nr 146, 194 i 194-A).
  Opinia do druku nr 76

retransmisja posiedzenia

7 27.01.2016
 1. Ustalenie harmonogramu pracy komisji nad ustawą budżetową na rok 2016 (druki sejmowe nr 146 i 194).

retransmisja posiedzenia

6 22.12.2015
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk senacki nr 48, druki sejmowe nr 84 i 114).

retransmisja posiedzenia

5 18.12.2015
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 9), Komisji Infrastruktury (nr 5)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 5. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

retransmisja posiedzenia

4 16.12.2015
 1. Odwołanie zastępcy przewodniczącego komisji.

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk senacki nr 35, druki sejmowe nr 74 i 90).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 33, druk sejmowy nr 68 i 94).
 4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 29, druki sejmowe nr 65 i 102).

retransmisja posiedzenia

3 16.12.2015
 1. Sytuacja zakładów naprawy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

retransmisja posiedzenia

2 19.11.2015
 1. Wybór zastępców przewodniczącego komisji.
 2. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

przejdź do
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito