Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Array

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

przejdź do
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
Nr Data Porządek obrad
21 29.04.2016
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 16. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

  retransmisja posiedzenia

20 27.04.2016
 1. Pozycja pasażera w transporcie kolejowym.

          retransmisja posiedzenia

19 27.04.2016
 1. Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023.

         retransmisja posiedzenia

 

18 27.04.2016
 1. Informacja Ministra Cyfryzacji na temat cyfryzacji kraju oraz stanu sieci telekomunikacyjnych.

           retransmisja posiedzenia

17 12.04.2016
 1. Wykorzystanie środków unijnych na rozwój infrastruktury kolejowej.
 2. Informacja na temat budowy linii kolejowej Podłęże-Piekiełko.

retransmisja posiedzenia

16 12.04.2016
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy  o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym ( druk senacki nr 125, druki sejmowe nr 190 i 325).

retransmisja posiedzenia

15 06.04.2016
 1. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.Komisja Infrastruktury
 2. Sprawy różne.

         retransmisja posiedzenia

14 05.04.2016
 1. Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat sytuacji portów i stoczni.

           retransmisja posiedzenia

13 05.04.2016
 1. Informacja na temat sytuacji portów lotniczych.

            retransmisja posiedzenia

12 15.03.2016
 1. Informacja na temat projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach w zakresie zawodu kierowca mechanik. 

retransmisja posiedzenia

przejdź do
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito