Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Array

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

przejdź do
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
Nr Data Porządek obrad
31 14.06.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 33), Komisji Infrastruktury (nr 31)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 194, druki sejmowe nr 323 i 540 i 540-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  retransmisja posiedzenia

30 14.06.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 32), Komisji Infrastruktury (nr 30), Komisji Ustawodawczej (nr 66)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (cd.) (druk senacki nr 107)
  retransmisja posiedzenia

29 09.06.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 29), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 32)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

retransmisja posiedzenia

28 07.06.2016
 1. Wykorzystanie funduszy unijnych na infrastrukturę kolejową.

retransmisja posiedzenia

27 07.06.2016
 1. Rozpatrzenie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk senacki nr 186, druki sejmowe nr 315, 365 i 365-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza
  Polski Związek Firm Deweloperskich
  Związek Banków Polskich
  Stowarzyszenie "Lepsze Jutro"
  Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Wspólna Sprawa"
  Stowarzyszenie Energii Odnawialnej
  ECO-WIND Constraction
  Bank Ochrony Środowiska
  Spółka MIWI
  Wójt Gminy Lubaczów

retransmisja posiedzenia

26 17.05.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 26), Komisji Ustawodawczej (nr 60), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 26)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk senacki nr 107).

retransmisja posiedzenia

25 17.05.2016
 1. Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli na temat wykonywania zadań przez Transportowy Dozór Techniczny.
  Materiały:
  Transportowy Dozór Techniczny - odpowiedź z 17 czerwca 2016 r.

retransmisja posiedzenia

24 17.05.2016
 1. Informacja na temat przestępstw telekomunikacyjnych i krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

retransmisja posiedzenia

23 10.05.2016
 1. Społeczne agencje najmu.

retransmisja posiedzenia

22 10.05.2016
 1. Informacja na temat sytuacji PLL LOT.

retransmisja posiedzenia

przejdź do
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito