Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Array

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

przejdź do
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
Nr Data Porządek obrad
41 19.07.2016
 1. Informacja na temat sytuacji w PKP Intercity S.A.

retransmisja posiedzenia

40 19.07.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 40), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 42)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 238, druki sejmowe nr 648, 658 i 658-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 239, druki sejmowe nr 642, 657 i 657-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

39 19.07.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 40), Komisji Infrastruktury (nr 39)
 1. Rozpatrzenie ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (druk senacki nr 227, druki sejmowe nr 557, 643 i 643-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

38 05.07.2016
 1. Informacja na temat sytuacji w Poczcie Polskiej SA.

retransmisja posiedzenia

37 05.07.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 39), Komisji Ustawodawczej (nr 80), Komisji Infrastruktury (nr 37)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk senacki nr 156).

retransmisja posiedzenia

36 22.06.2016
 1. Informacja na temat sytuacji w PKP Cargo SA.

retransmisja posiedzenia

35 22.06.2016
 1. Realizacja przez PKP PLK SA projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.
  Materiały:
  PKP Polskie Koleje Liniowe SA

retransmisja posiedzenia

34 22.06.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 34), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 35), Komisji Ustawodawczej (nr 72)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (cd.) (druk senacki nr 107).

retransmisja posiedzenia

33 22.06.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 33), Komisji Ustawodawczej (nr 71)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki nr 99).

retransmisja posiedzenia

32 14.06.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 32), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 53), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 34)
 1. Rozpatrzenie dokumentu „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2015 r.” (druk senacki nr 155)

retransmisja posiedzenia

przejdź do
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito