Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Array

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

przejdź do
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
Nr Data Porządek obrad
51 04.10.2016
 1. Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Funkcjonowanie grupy kapitałowej PKP”.

retransmisja posiedzenia

50 21.09.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 46), Komisji Infrastruktury (nr 50)
 1. Rozpatrzenie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (druk senacki nr 269, druki sejmowe nr 612 i 752).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Rada Dialogu Społecznego

retransmisja posiedzenia

49 20.09.2016
 1. Informacja na temat realizacji przez PKP PLK S.A. projektów infrastruktury kolejowej współfinansowanych z funduszy unijnych.

retransmisja posiedzenia

48 20.09.2016
 1. Informacja na temat wykorzystania materiałów budowlanych przy budowie dróg i autostrad.

retransmisja posiedzenia

47 09.09.2016
 1. Rozpatrzenie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (druk senacki nr 268, druki sejmowe nr 713, 754 i 754-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa 

retransmisja posiedzenia

46 04.08.2016
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze.

 retransmisja posiedzenia

45 02.08.2016
 1. Informacja na temat realizacji przez PKP PLK SA projektów infrastruktury kolejowej współfinansowanych z funduszy unijnych.

 retransmisja posiedzenia

44 02.08.2016
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (druk senacki nr 259, druki sejmowe nr 710, 745 i 745-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiał
  Polski Klub Lotniczy 

 retransmisja posiedzenia

43 02.08.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 45), Komisji Infrastruktury (nr 43)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk senacki nr 251, druki sejmowe nr 716 i 725).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materialy:
  Związek Gmin Wiejskich RP

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (druk senacki nr 252, druki sejmowe nr 715 i 724).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 retransmisja posiedzenia cz. 1

 retransmisja posiedzenia cz. 2

42 20.07.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 43), Komisji Infrastruktury (nr 42), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 42), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 38)
 1. Rozpatrzenie „Raportu o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym oraz przestrzennym” (druk senacki nr 217).

retransmisja posiedzenia

przejdź do
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito