Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Array

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

przejdź do
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
Nr Data Porządek obrad
71 20.02.2017
 1. Informacja na temat sytuacji polskiej branży transportu drogowego w przypadku objęcia przewozów międzynarodowych zakresem dyrektywy o pracownikach delegowanych.

retransmisja posiedzenia

70 31.01.2017
 1. Informacja na temat wykorzystania materiałów budowlanych przy budowie dróg i autostrad oraz przy inwestycjach w infrastrukturze kolejowej.

retransmisja posiedzenia

69 31.01.2017
 1. Informacja na temat funkcjonowania regionalnych przewozów pasażerskich.

retransmisja posiedzenia

68 03.01.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2017 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; 21 – Gospodarka morska; 26 – Łączność; 27 – Informatyzacja; 39 – Transport; 69 – Żegluga śródlądowa; 71 – Urząd Transportu Kolejowego; 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem; a także planów finansowych: Centralnego Ośrodka Informatyki; Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców; Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Transportowego Dozoru Technicznego (druk senacki nr 398, druki sejmowe nr 881, 1094 i 1094-A).

 retransmisja posiedzenia

67 20.12.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 67), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 72)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 387, druki sejmowe nr 1013 i 1082).

retransmisja posiedzenia

66 20.12.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 66), Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 81)
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r. (druk senacki nr 385, druki sejmowe nr 1015 i 1087).

retransmisja posiedzenia

65 06.12.2016
 1. Informacja na temat sytuacji w PKP CARGO S.A

retransmisja posiedzenia

64 06.12.2016
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (druk senacki nr 356, druki sejmowe nr 1047 i 1068).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 2. Rozpatrzenie ustawy o wyposażeniu morskim (druk senacki nr 359, druki sejmowe nr 951 i 1003).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

63 30.11.2016
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 347, druki sejmowe nr 997 i 1000).

retransmisja posiedzenia

 

62 30.11.2016
 1. Informacja na temat realizacji przez PKP PLK S.A. projektów infrastruktury kolejowej współfinansowanych z funduszy unijnych.

retransmisja posiedzenia

przejdź do
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito