Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Array

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

przejdź do
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
Nr Data Porządek obrad
91 27.06.2017
 1. Informacja na temat planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.
 2. Informacja na temat sytuacji Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” z uwzględnieniem spraw płacowo-pracowniczych.

retransmisja posiedzenia

90 22.06.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 90), Komisji Środowiska (nr 66)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 43. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

retransmisja posiedzenia

89 20.06.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 81), Komisji Infrastruktury (nr 89), Komisji Ustawodawczej (nr 179)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk senacki nr 409).

 retransmisja posiedzenia

88 01.06.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 64), Komisji Infrastruktury (nr 88)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (druk senacki nr 513, druki sejmowe nr 1495 i 1569).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

87 30.05.2017
 1. Informacja na temat sytuacji w Poczcie Polskiej SA z uwzględnieniem spraw płacowo-pracowniczych.

retransmisja posiedzenia

86 16.05.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 86), Komisji Ustawodawczej (nr 176)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (cd.) (druk senacki nr 99).

retransmisja posiedzenia

85 15.05.2017
 1. Informacja na temat realizacji przez PKP PLK S.A. projektów infrastruktury kolejowej współfinansowanych z funduszy unijnych.
 2. Informacja na temat budowy linii kolejowej Podłęże-Piekiełko.

retransmisja posiedzenia

84 27.04.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe (druk senacki nr 487, druki sejmowe nr 1426 i 1471).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

83 25.04.2017
 1. Informacja na temat finasowania zabytków dziedzictwa kolejowego przez spółki sektora kolejowego. 
  retransmisja posiedzenia
82 19.04.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 86), Komisji Ustawodawczej (nr 163), Komisji Infrastruktury (nr 82)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk senacki nr 401),

retransmisja posiedzenia

przejdź do
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito