Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Nr Data Porządek obrad
177 17.10.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (druk senacki nr 1332, druk sejmowy nr 3664).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1332 A).
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

retransmisja posiedzenia

176 26.09.2019
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 176), Komisji Środowiska (nr 150)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 85. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

175 24.09.2019
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 175), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 223)
 1. Rozpatrzenie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk senacki nr 1308, druki sejmowe nr 3624, 3759 i 3759-A).

  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1308 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (druk senacki nr 1309, druki sejmowe nr 3625, 3760 i 3760-A).

  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1309 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

174 24.09.2019
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 174), Komisji Środowiska (nr 148)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1305, druki sejmowe nr 3522, 3784 i 3784-A).

  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 1305 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Materiał 1
  Materiał 2

retransmisja posiedzenia

173 24.09.2019
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 173), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 179)
 1. Rozpatrzenie ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1300, druki sejmowe nr 3718 i 3802).

  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1300 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

172 02.08.2019
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

ratransmisja posiedzenia

171 01.08.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (druk senacki nr 1273, druki sejmowe nr 3622 i 3701).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1273 A).

retransmisja posiedzenia

170 30.07.2019
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 145), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 185), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 170)
 1. Rozpatrzenie ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (druk senacki nr 1256, druki sejmowe nr 2431, 3655 i 3655-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1256 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiał:
  POHiD 1
  POHiD 2

retransmisja posiedzenia

169 30.07.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (druk senacki nr 1248, druki sejmowe nr 3572, 3595 i 3595-A).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1248 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy – Prawo energetyczne (druk senacki nr 1253, druki sejmowe nr 3621 i 3646).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1253 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (druk senacki nr 1254, druki sejmowe nr 3623 i 3647).

  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 1254 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1255, druki sejmowe nr 3626 i 3652).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1255 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 5. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1270, druki sejmowenr 3656, 3690 i 3690-A).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1270 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

168 12.07.2019
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 171), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 168)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

retransmisja posiedzenia