Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
86 09.05.2019
 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

retransmisja posiedzenia

85 20.03.2019
 1. Analiza oświadczeń senatorów IX kadencji o stanie majątkowym złożonych w kwietniu 2018 r. według stanu na koniec 2017 r.

retransmisja posiedzenia

84 26.02.2019
 1. Przygotowanie projektów uchwał Senatu RP w sprawie zmian w składzie komisji.

retransmisja posiedzenia (ze względów technicznych tylko obraz)

83 21.01.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2019 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 1068, druki sejmowe nr 2864, 3021 i 3021-A): 01 – Kancelaria Prezydenta RP, a także plan finansowy Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP; 02 – Kancelaria Sejmu; 11 – Krajowe Biuro Wyborcze; 03 – Kancelaria Senatu.

  Komisja pozytywnie opiniuje ustawę budżetową na rok 2019 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji i nie wnosi poprawek.

 2. Przygotowanie projektu uchwały Senatu RP w sprawie zmian w składzie komisji.

retransmisja posiedzenia

82 19.12.2018
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 154), Komisji Ustawodawczej (nr 292), Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 82)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 68. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

retransmisja posiedzenia

81 21.11.2018
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 148), Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 81), Komisji Ustawodawczej (nr 284)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (druk senacki nr 879).
  proces legislacyjny

retransmisja posiedzenia

80 24.10.2018
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wydatków budżetowych biur senatorskich IX kadencji Senatu RP za rok 2017.
 2. Informacja szefa Kancelarii Senatu dotycząca wykonywania przez Kancelarię Senatu zadań organizacyjno-technicznych związanych z działalnością Senatu i jego organów oraz udzielania pomocy senatorom w wykonywaniu mandatu senatorskiego.
 3. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

retransmisja posiedzenia

79 26.09.2018
 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu RP w sprawie zmiany w składzie komisji.
 2. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

78 27.07.2018
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 78), Komisji Ustawodawczej (nr 268)

Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 64. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

retransmisja posiedzenia

77 25.07.2018
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 77), Komisji Ustawodawczej (nr 267)
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 934).

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona