Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich

z10
Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
6 18.11.2015
  1. Wybór zastępcy przewodniczacego komisji.
  2. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany w składach komisji senckich.

retransmisja posiedzenia

5 13.11.2015
  1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie wyboru przewodniczacych stałych komisji  senackich.

retransmisja posiedzenia

4 13.11.2015
  1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie powołania stałych komisji senackich.

retransmisja posiedzenia

3 13.11.2015
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 1. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały  w sprawie  zmiany Regulaminu Senatu.

retransmisja posiedzenia

2 13.11.2015
  1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

retransmisja posiedzenia

 

1 12.12.2015
  1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

retransmisja posiedzenia

z10
Poprzednia strona