Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Nr Data Porządek obrad
82 29.09.2015 r.
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji.

           retransmisja posiedzenia

81 02.09.2015 r.
 1. Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o sytuacji Polaków z Donbasu przebywających w Polsce.
 2. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych o sytuacji Polaków z Donbasu pozostających na Ukrainie.
80 22.07.2015 r.
 1. Strategie migracyjne Polaków w Irlandii na podstawie badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Warszawie.
 2. Sprawozdanie senatora Marka Konopki z udziału w obchodach 75-lecia „Dziennika Polskiego” i „Dziennika Żołnierza” w Londynie.
 3. Sprawozdanie senatora Marka Konopki z wyjazdu studyjnego komisji do Węgorzewa.
 4. Informacja o trzeciej edycji konkursu o Nagrodę i Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej.

           retransmisja posiedzenia

79 10.07.2015 r.
 1. Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP na Ukrainie Marcinem Wojciechowskim.

           retransmisja posiedzenia

78 10.06.2015 r.
 1. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej finansowania współpracy państwa polskiego z Polonią i Polakami za granicą.
 2. Projekt „Archiwa Przełomu 1989-1991”. Założenia, cel oraz podsumowanie 5 lat funkcjonowania projektu.
 3. Sprawy różne.

          retransmisja posiedzenia

77 19.05.2015 r.
 1. Informacja na temat rezultatów projektów modułowych i inwestycyjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.” oraz na temat zadań zaplanowanych w 2015 r.

 2. Sprawy różne.

         retransmisja posiedzenia

76 05.05.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w Informacji o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli pt. „Realizacja polityki migracyjnej Polski w odniesieniu do cudzoziemców deklarujących polskie pochodzenie".

 2. Sprawy różne.

          retransmisja posiedzenia

75 14.04.2015 r.
 1. Wpływ Ignacego Jana Paderewskiego, wielkiego Polaka-emigranta, artysty i polityka, na losy i historię naszej państwowości – w 155. rocznicę urodzin.

            retransmisja posiedzenia

74 31.03.2015 r.
 1. Doświadczenia i przyszłość polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Wschodzie.

           retransmisja posiedzenia

73 17.03.2015 r.
 1. Sprawozdanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych z realizacji konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r." oraz informacja na temat finansowania środowisk polonijnych za pośrednictwem placówek konsularnych.
 2. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat wyników konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.".

          retransmisja posiedzenia